Η σημασία των πληροφοριακών συστημάτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Η σημασία των πληροφοριακών συστημάτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

ΧΕΛΑ Μαρία,1&& ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία2
1 MSc, ΤΕ Πληροφορικής& 2 ΤΕ Πληροφορικής,Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας,