Η σημασία του Ογκολογικού Συμβουλίου των νοσοκομείων Γ#Π 15!! Κ#Σ Μ#Ν

Η σημασία του Ογκολογικού Συμβουλίου των νοσοκομείων

ΒΩΡΟΣ Διονύσης Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν των Αθηνών
Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν των Αθηνών