Η σημασία της σωστής κωδικοποίησης ICD-10 στην Αλλεργιολογία-Ο ρόλος του ειδικού 

Η σημασία της σωστής κωδικοποίησης ICD-10 στην Αλλεργιολογία-Ο ρόλος του ειδικού  ,

ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ Σταύρος
Αλλεργιολόγος Παίδων και Ενηλίκων, «METROPOLITAN GENERAL»,Αθήνα