Η σημασία της ενδονεφρικής πίεσης και θερμοκρασίας Γ#Π 06!! Γ#Π 26!!

Η σημασία της ενδονεφρικής πίεσης και θερμοκρασίας

ΤΟΚΑΣ Θεόδωρος
MD, PhD, FEBU ,Χειρουργός Ουρολόγος, Tirol Kliniken, General hospital Hall in Tirol, Austria,Training and Research in Urological Surgery and Technology (T.R.U.S.T.)-Group