Η Σημασία της Εκπαίδευσης των Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής   

Η Σημασία της Εκπαίδευσης των Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 

ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗΣ Μιχάλης
MD (ΕΚΠΑ), Ph.D (McGill Un.),Ενδοκρινολόγος,Ομότιμος Καθηγητής, Πειραματικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή – Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)