Η Π.Φ.Υ. στην Υπηρεσία Υπαίθρου  ΟΞΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟΣ  

Η Π.Φ.Υ. στην Υπηρεσία Υπαίθρου  ΟΞΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟΣ

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ Ιορδάνης
Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Επιμελητής Β, Π.Ι Αγίας Παρασκευής-Κ.Υ Καλλονής,Λέσβου