Η πρόκληση ωοθυλακορρηξίας στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών  

Η πρόκληση ωοθυλακορρηξίας στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών 

ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ Νικόλαος
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, PhD ΕΚΠΑ, Αθήνα,Εξειδικευμένος,στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή,Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών,,