Η πρόκληση των διαμέσων πνευμονοπαθειών Γ#Π 01!! Γ#Π 15!! Γ#Π 26!!

Η πρόκληση των διαμέσων πνευμονοπαθειών

ΜΠΟΥΡΟΣ Δημοσθένης MD PhD FERS FAPSR FCCP Ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
MD PhD FERS FAPSR FCCP Ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑΙατρικό Κέντρο Αθηνών PROF. DEMOSTHENES BOUROS MD PhD FERS FAPSR FCCPMEDICAL SCHOOL NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ATHENS MEDICAL CENTER