Η Προσομοίωση και η Μοντελοποίηση ως Εργαλείο στις Επιστήμες Υγείας 

Η Προσομοίωση και η Μοντελοποίηση ως Εργαλείο στις Επιστήμες Υγείας 

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Άγγελος
Msc, Phd ,Φυσικός,Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Συμπυκνωμένης Ύλης.,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας