Η πορεία της Ψυχο-Ογκολογίας στην Ελλάδα. Κοιτώντας προς το μέλλον 

Η πορεία της Ψυχο-Ογκολογίας στην Ελλάδα. Κοιτώντας προς το μέλλον 

ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Γρηγόριος,
Ψυχίατρος, Θεσσαλονίκη