Η Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη (mpMRI): Ακτινολογική Προσέγγιση  

Η Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη (mpMRI): Ακτινολογική Προσέγγιση

ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Γλυκερία
MD, PhD Ακτινοδιαγνώστρια, Πιστοποιημένη Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού (EDBI-LRCB), Ακτινοδιαγνωστικό Ιατρείο, Θεσσαλονίκη