Η πολιτική των μεταγγίσεων στους νοσηλευόμενους ασθενείς   

Η πολιτική των μεταγγίσεων στους νοσηλευόμενους ασθενείς

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γεώργιος
Διευθυντής Αιμοδοσίας ,Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ,Αθήνα