Η Πνευμονική Αποκατάσταση στις Διάμεσες Πνευμονοπάθειες Γ#Π 01!! Γ#Π 26!! Γ#Π 15!!

Η Πνευμονική Αποκατάσταση στις Διάμεσες Πνευμονοπάθειες

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Κατερίνα
MD, PhD, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Πνευμονολογική Κλινική, Εξωτερικό Ιατρείο Διαμέσων Πνευμονοπαθειών και Σαρκοείδωσης Γ.Ν. “Γ.Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη