Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  & ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ   Η  ιστοπαθολογία και η κυτταρολογία   ως  ερεθίσματα   φιλοσοφικού προβληματισμού,  καλλιτεχνικής έμπνευσης  και  εκπαιδευτικής καινοτομίας

Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  & ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ   Η  ιστοπαθολογία και η κυτταρολογία   ως  ερεθίσματα   φιλοσοφικού προβληματισμού,  καλλιτεχνικής έμπνευσης  και  εκπαιδευτικής καινοτομίας

ΛΑΖΑΡΗΣ Ανδρέας Andreas Lazaris
Ιατρός – Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού,Πανεπιστημίου Αθηνών,Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα