Η νόσος COVID-19 ως επαγγελματική ασθένεια

Η νόσος COVID-19 ως επαγγελματική ασθένεια

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Μωϋσής
ειδικός Ιατρός Εργασίας, Δράμα