Η νεότερη ταξινόμηση των επιληψιών και επιληπτικών κρίσεων της ILAE: τοπίο στην ομίχλη

Η νεότερη ταξινόμηση των επιληψιών και επιληπτικών κρίσεων της ILAE: τοπίο στην ομίχλη

ΒΟΡΓΙΑ Πελαγία
Παιδίατρος-Παιδονευρολόγος,Γραμματέας ΕλληνικήςΠαιδονευρολογικής Εταιρείας, Συν.Ερευνήτρια ΙΝ.Α.ΖΩ, Π.Ε.Κ. ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Ηράκλειο,Κρήτη