Η Νεφροπάθεια κολλαγόνου IV μέσα από νέο γενετικό πρίσμα, και άλλες κληρονομικές αιτίες μικροσκοπικής αιματουρίας. Γενετικοί μηχανισμοί και προοπτικές νέων θεραπειών Collagen IV nephropathy through a new genetic prism, and other hereditary causes of microscopic hematuria.Genetic mechanisms and prospects for new therapies

Η Νεφροπάθεια κολλαγόνου IV μέσα από νέο γενετικό πρίσμα, και άλλες κληρονομικές αιτίες μικροσκοπικής αιματουρίας. Γενετικοί μηχανισμοί και προοπτικές νέων θεραπειών Collagen IV nephropathy through a new genetic prism, and other hereditary causes of microscopic hematuria.Genetic mechanisms and prospects for new therapies

ΔΕΛΤΑΣ Κωνσταντίνος, Constantinos Deltas
PharmR, PhD ,Professor of Medical and Molecular Genetics School of Medicine Director, Center of Excellence in Biobanking and Biomedical Research ,University of Cyprus , Nicosia ,Cyprus