Η νέα μοριακή ταξινόμηση και εξατομίκευση της θεραπείας στον καρκίνο του ενδομητρίου Χ#Ε Γ#Π 18!! Κ#Σ

Η νέα μοριακή ταξινόμηση και εξατομίκευση της θεραπείας στον καρκίνο του ενδομητρίου

ΛΙΑΝΟΣ Ευάγγελος
Παθολόγος Ογκολόγος, Επίμ. Α’ – ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» ,Αθήνα