Η Μητρότητα στην Τέχνη του Θ.Παπαγιάνη 

Η Μητρότητα στην Τέχνη του Θ.Παπαγιάνη 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος,
Γλύπτης,Καθηγητής-Διευθυντής του Ά Εργαστηρίου Γλυπτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Αθήνα