Η κυτταρομετρία ροής στη διερεύνηση  των αιματολογικών κακοηθειών  

Η κυτταρομετρία ροής στη διερεύνηση  των αιματολογικών κακοηθειών 

ΨΑΡΡΑ Κατερίνα
Βιοχημικός,Διδάκτωρ Πανεπιστημίου, Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»,Αθήνα