Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Γ#Π 23!! Γ#Π 26!!

Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΪΝΤΑΣ Δημήτριος Διευθυντής Ινστιτούτου Ισοτοπικών Μελετών και Μονάδας PET CT Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
ΜΑΪΝΤΑΣ Δημήτριος Πυρηνικός ιατρός Διευθυντής Ινστιτούτου Ισοτοπικών Μελετών και Μονάδας PETCT Ιατρικού Κέντρου Αθηνών