Η Καρδιολογία συναντά την Καρδιοχειρουργική.Χρόνια διλήμματα ή μήπως όχι
Στένωση Aορτής – TAVI επιχειρήματα ΚΑΤΆ Γ#Π 02!! Χ#Ε Γ#Π 15!! Γ#Π 24!!

Η Καρδιολογία συναντά την Καρδιοχειρουργική.Χρόνια διλήμματα ή μήπως όχι Στένωση Aορτής – TAVI επιχειρήματα ΚΑΤΆ

ΧΛΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης ΜD.Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών
ΧΛΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης ΜD.Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών