Η καμπύλη j στα μεταβολικά νοσήματα. Μύθος ή πραγματικότητα; 

Η καμπύλη j στα μεταβολικά νοσήματα. Μύθος ή πραγματικότητα; 

ΚΟΛΟΒΟΥ Γενοβέφα
MD, PhD, FESC, SFASA, FRSH, Διευθύντρια Προληπτικής Καρδιολογίας και Μονάδας LA, Metropolitan Hospital, Αθήνα