Η Κάλυψη της Ανάγκης Εκπαίδευσης στις Κλινικές Μελέτες από την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η Κάλυψη της Ανάγκης Εκπαίδευσης στις Κλινικές Μελέτες από την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ Θεόδωρος
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ