Η ιστορία της COVID-19 Τί πρέπει να γνωρίζει ο αναισθησιολογος και ο επειγοντολόγος Γ#Π 13!! Ε#Α Γ#Π 15!!

Η ιστορία της COVID-19 Τί πρέπει να γνωρίζει ο αναισθησιολογος και ο επειγοντολόγος

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Αναστασία
Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ , Δ΄ΠΠΚ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα