Η Ιατρική της Εργασίας στην Ελλάδα Σήμερα Γ#Π 15!!

Η Ιατρική της Εργασίας στην Ελλάδα Σήμερα

ΠΑΝΤΑΖΗ Ευγενία
ΜD,MPH, PhD,Διδάκτωρ Πανεπιστημίου, Ειδική Ιατρός Εργασίας,Αθήνα, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος{