Η Ιατρική στην Ζωγραφική Γ#Π Π#Θ Ν#Η Χ#Ε

Η Ιατρική στην Ζωγραφική

ΑΝΙΣΟΓΛΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Γεωργία
τ. Συντονίστρια Διευθύντρια ΜΕΘ και Ιατρείου Πόνου ΑΝ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»,Θεσσαλονίκη, Εθελοντικά Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου Γ.Ν.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ