Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ PET/CT ΣΤΟ ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ- Λύση στα δύσκολα προβλήματα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ PET/CT ΣΤΟ ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ- Λύση στα δύσκολα προβλήματα

.ΜΑΙΝΤΑ Κατερίνα
,Πυρηνικός Ιατρός,Τμήμα PET/CT ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ