Η  ηλεκτρονική πλατφόρμα HIPON e ως εργαλείο εκπαίδευσης παθολογικής ανατομικής HIPON e platform  as a tool for pathology education. (www.hiponproject.eu )

Η  ηλεκτρονική πλατφόρμα HIPON e ως εργαλείο εκπαίδευσης παθολογικής ανατομικής HIPON e platform  as a tool for pathology education. (www.hiponproject.eu )

ΛΑΖΑΡΗΣ Ανδρέας Andreas Lazaris
Ιατρός – Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού,Πανεπιστημίου Αθηνών,Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα