Η εφαρμογή τηε Μεθόδου  MALDI-TOF-MS  στις Βακτηριαιμίες 

Η εφαρμογή τηε Μεθόδου  MALDI-TOF-MS  στις Βακτηριαιμίες 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη
MD,PhD, Βιοπαθολόγος, Κλινική Μικροβιολόγος Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας,Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικον»,Αθήνα