Η ευρωπαϊκή εταιρεία Ψυχοθεραπείας – European Association for Psychotherapy (EAP)

Η ευρωπαϊκή εταιρεία Ψυχοθεραπείας – European Association for Psychotherapy (EAP)

ΒΑΛΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος,
B.Sc., M.Sc Ψυχολόγος, Αθήνα