Η επικοινωνία ιατρού-γονέα και ασθενή  με Παιδιατρικό Ρευματικό Νόσημα

Η επικοινωνία ιατρού-γονέα και ασθενή  με Παιδιατρικό Ρευματικό Νόσημα

ΠΡΑΤΣΙΔΟΥ-ΓΚΕΡΤΣΗ Πολυξένη
Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδιατρικο Ανοσολογικό & Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς, Α Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη