Η  Επείγουσα Ιατρική στην Ελλάδα και στις Ενοπλες Δυνάμεις 

Η  Επείγουσα Ιατρική στην Ελλάδα και στις Ενοπλες Δυνάμεις

ΜΟΥΤΟΥΠΑ Αικατερίνη
Εσωτερική Παθολόγος – Επειγοντολόγος,Επισμηναγός Πολεμικής Αεροπορίας,Επιμελήτρια ΤΕΠ 251 ΓΝ, Αθήνα