Η επαναγγείωση στους ασθενείς με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια και χαμηλό κλάσμα εξώθησης 

Η επαναγγείωση στους ασθενείς με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια και χαμηλό κλάσμα εξώθησης 

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Γεράσιμος
MD,MSc, FESC, Επεμβατικός Καρδιολόγος-Επιμελητής Α΄ Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά