Η επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην κύηση και η συσχέτισή τους με συγγενείς διαμαρτίες των όρχεων  

Η επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην κύηση και η συσχέτισή τους με συγγενείς διαμαρτίες των όρχεων

ΠΕΓΙΟΣ Αθανάσιος
Χειρουργός Παίδων,MSc Υγεία και περιβαλλοντικοί παράγοντες,Επικ. Επιμ. Β΄Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο,Θεσσαλονίκη