Η επίδραση της τεστοστερόνης του ορού στις παραμέτρους του σπέρματος σε υπογονιμότητα χωρίς ανδρικό παράγοντα  Low male testosterone results and its impact on semen parameters of couples with non-male factor infertility undergoing IVF

Η επίδραση της τεστοστερόνης του ορού στις παραμέτρους του σπέρματος σε υπογονιμότητα χωρίς ανδρικό παράγοντα  Low male testosterone results and its impact on semen parameters of couples with non-male factor infertility undergoing IVF

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης PANAGIOTIS DRAKOPOULOS,
Γυναικολόγος – Ειδικός Γονιμότητας,Αθήνα, Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Π.Ν. Βρυξελλών, UZ Brussel, Βέλγιο, Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Γυναικολογίας, Πανεπιστήμιο Αλεξάνδρειας, Αίγυπτος,