Η  Εξειδίκευση στην Χειρουργική του Μαστού

Η  Εξειδίκευση στην Χειρουργική του Μαστού

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λάζαρος
MD FEBS ESO fellow St Vincent’s University Hospital Dublin Ireland,Επιμελητής χειρουργός Β’ Κλινικής μαστού,ΙΑΣΩ ,Αθήνα