Η εξέταση των αιμοκαλλιεργειών. Μεθοδολογία MALDI-TOF-MS & συστήματα πολυπλεκτικής PCR  

Η εξέταση των αιμοκαλλιεργειών. Μεθοδολογία MALDI-TOF-MS & συστήματα πολυπλεκτικής PCR  

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ Ευσταθία
MD, PhD Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος Μικροβιολογικό τμήμα, ΓΝΑ “Ευαγγελισμός” Αθήνα