Η εμπειρία διαχείρισης θετικών και ύποπτων εγκύων γυναικών και των νεογνών τους στο Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ Κ#Η Γ#Π 13!! Γ#Π 17!! Γ#Π 18!! Ν#Η

Η εμπειρία διαχείρισης θετικών και ύποπτων εγκύων γυναικών και των νεογνών τους στο Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

ΑΛΕΞΙΟΥ Ελένη MsD PhD Προϊσταμένη Μαιευτηρίου Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ Αθήνα
ΑΛΕΞΙΟΥ Ελένη MsD PhD Διδάκτωρ πανεπιστημίου Προϊσταμένη Μαιευτηρίου Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ Αθήνα