Η εκτομή του εγκαρσίου είναι εφικτή πάντα; 

Η εκτομή του εγκαρσίου είναι εφικτή πάντα; 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ορέστης
Επίκουρος Καθηγητής Δ΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.. Γ. Παπανικολάου ,Θεσσαλονίκη