Η δυσφωνία δεν είναι πάντα βράγχος φωνής Γ#Π 14!! Γ#Π 15!! Κ#Σ

Η δυσφωνία δεν είναι πάντα βράγχος φωνής

ΛΙΑΠΗ Αρτεμις ΩΡΛ-Φωνίατρος Επιμελήτρια Α’ - ΓΝ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Αθήνα
ΛΙΑΠΗ Αρτεμις ΩΡΛ-Φωνίατρος Επιμελήτρια Α’ – ΓΝ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Αθήνα