Η διεθνής εμπειρία στην εφαρμογή της τηλεδιάγνωσης 

Η διεθνής εμπειρία στην εφαρμογή της τηλεδιάγνωσης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μαρία
Ιατρός Ακτινολόγος, Διαγνωστικό Εργαστήριο «ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ, Αθήνα