Η διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2 στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας:  αρχές θεραπευτικών επιλογών

Η διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2 στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας:  αρχές θεραπευτικών επιλογών

ΓΚΙΖΛΗΣ Βασίλειος
MD, MSc Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός με μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη Γραμματέας Ελληνικού Δικτύου Διαβήτη στην Π.Φ.Υ.