Η Διαχείριση του Διαβητικού Ποδιού – Διεπιστημονική Συνεργασία»,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Γ#Π 09!! Χ#Ε Γ#Π 04!! Γ#Π 13!!

Η Διαχείριση του Διαβητικού Ποδιού – Διεπιστημονική Συνεργασία»,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Αθανάσιος
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων-Νοσηλευτής,Διαβητολογικό Κέντρο-Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού,Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσαλονίκης