Η Διαχείριση του Διαβητικού Ποδιού – Διεπιστημονική Συνεργασία ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ Γ#Π 09!! Ν#Η Γ#Π 15!! Χ#Ε

Η Διαχείριση του Διαβητικού Ποδιού – Διεπιστημονική Συνεργασία ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

ΔΟΥΚΑΣ Λουκάς
Νοσηλευτής MSc , Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Π.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θεσσαλονίκη