Η διαδρομή για αναζήτηση και απόκτηση υποτροφίας στο Πανεπιστήμιο του MICΗIGAN (UofM)  The pathway to search and gain a Fellowship at UofM 

Η διαδρομή για αναζήτηση και απόκτηση υποτροφίας στο Πανεπιστήμιο του MICΗIGAN (UofM)  The pathway to search and gain a Fellowship at UofM 

ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ Δημήτριος Dimitrios Magouliotis
MD, MSc, Department of Cardio-Thoracic Surgery University of Thessaly, Λάρισα EACTS/Francis Fontan Fellow