Η  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «HIPON» ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Η  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «HIPON» ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΛΑΖΑΡΗΣ Ανδρέας Andreas Lazaris & συν Λιακέα Α, Θωμοπούλου Γ-Ε, Πατσούρης Ε
Ιατρός – Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού,Πανεπιστημίου Αθηνών,Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα