Η διάγνωση και θεραπεία της Ρινοκολπίτιδας στην καθημερινή κλινική πράξη

Η διάγνωση και θεραπεία της Ρινοκολπίτιδας στην καθημερινή κλινική πράξη

ΤΡΙΑΝΤΟΣ Στυλιανός
Διευθυντής ΩΡΛ κλινικής Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΄Ερυθρός Σταυρός, Αθήνα