Η διάγνωση διαταραχών γλυκαιμίας στην κλινική πράξη  

Η διάγνωση διαταραχών γλυκαιμίας στην κλινική πράξη

ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ Ευθυμία
Παθολόγος –Διαβητολόγος, MSc στο ΣΔ .Ηράκλειο Κρήτης