Η γενετική στην εποχή της γονιδιωματικής ανάλυσης. Πρόληψη και πρώιμη διάγνωση Γ#Π 15!! Γ#Π 21!!

Η γενετική στην εποχή της γονιδιωματικής ανάλυσης. Πρόληψη και πρώιμη διάγνωση

ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ Μαριάνθη Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής Α’ Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας-ΓενετικήςΤομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής Α’ Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης